algemene voorwaarden


PRIVACYVERKLARING


1. Controller

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle hierin genoemde verwerkingen van persoonsgegevens door TamTamTools, eigendom van Toolbox Media Group BV.

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten en producten, waaronder onze websites en apps (hierna: "Digitale Diensten"), worden privacygevoelige gegevens (hierna: "persoonsgegevens" of "gegevens") van u verwerkt. Onder verwerking verstaan ​​wij al het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals het opslaan, wijzigen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens.

2. Soorten gegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze verklaring genoemde doeleinden:
- Naam, adres en woonplaats;
- Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
- Geboortedatum en leeftijd;
- Geslacht;
- Profielnaam;
- Locatiegegevens, zoals GPS-coördinaten en/of IP-adres;
- Betaalgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer en creditcardgegevens indien van toepassing;
- Uw aankoopgeschiedenis;
- Gedetailleerde (technische) gegevens over het gebruik van onze Digitale Diensten, bijvoorbeeld apparaattype en kenmerken, browsertype en -taal, datum en tijd van interactie en IP-adres;
- Zoektermen die worden gebruikt op onze Digitale Diensten;
- Afgeleide gegevens uit uw surf-, klik- en koopgedrag, zoals uw interesses al dan niet gecategoriseerd (dit worden ook wel taxonomieën genoemd).
Het is niet zo dat wij altijd al uw gegevens gebruiken. Vaak is het beperkt tot enkele van de bovengenoemde soorten gegevens.
Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken. Wij hebben er bewust voor gekozen om geen (of zo min mogelijk) bijzondere persoonsgegevens te gebruiken en vragen u deze ook niet aan ons te verstrekken. via open invoervelden.
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbondslidmaatschap, seksuele geaardheid, gezondheid of strafrechtelijke gegevens. Daarnaast blokkeren we van de eerder genoemde taxonomieën bewust de categorieën die als bijzondere persoonsgegevens kunnen worden gezien.

Sommige van bovenstaande soorten gegevens kunnen echter als gevoelige gegevens worden gezien, bijvoorbeeld inkomensgegevens, gegevens van minderjarigen en locatiegegevens.
We combineren bovenstaande gegevens ook om persoonlijke profielen van u op te bouwen zodat we u gerichte inhoud en gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen. Omdat deze gevoelige gegevens impact kunnen hebben op uw privacy, gaan wij hier extra zorgvuldig mee om.


3. Bron van acquisitie

De belangrijkste manier waarop we gegevens verkrijgen, is door u erom te vragen. U heeft de keuze om deze gegevens al dan niet aan ons te verstrekken.
Bijvoorbeeld de gegevens die u zelf kunt invullen op een van onze Digitale Diensten. Voor sommige (aanvullende) diensten is het verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken voordat u van deze diensten gebruik kunt maken.
Bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en leeftijd wanneer u een account aanmaakt. Bij het invoeren van persoonsgegevens geven wij aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt.
Daarnaast zijn er ook gegevens die we verkrijgen via cookies en vergelijkbare technieken. Bijvoorbeeld de gedetailleerde (technische) gegevens over de apparaten die je gebruikt.
We kunnen ook informatie ontvangen van derden (bijv. Google) over uw geschatte geolocatie (het land waar u woont). We gebruiken deze informatie om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens, om bepaalde diensten aan te passen aan uw locatie en om fraude of misbruik te voorkomen.

4. Doeleinden van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
- Om u onze diensten, producten en/of informatie, zoals een Digitale Dienst, aan te bieden en te laten werken;
- Om u gebruikersinformatie, push- en serviceberichten te sturen (via uw mobiele telefoon of per e-mail); - Om onze Digitale Diensten en gerelateerde technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen, problemen op te lossen en te optimaliseren;
- Voor de uitvoering van een (koop)overeenkomst en de bemiddelingsovereenkomst, zoals de aankoop, levering en facturatie van uw product, dienst, voucher of abonnement, of uw deelname aan een prijsvraag;
- Om statistieken samen te stellen om onze Digitale Diensten en de effectiviteit van inhoud te optimaliseren;
- Voor het identificeren van trends zodat we onze diensten en producten kunnen verbeteren;
- Om uw klik- en surfgedrag vast te leggen en te analyseren om zo persoonlijke profielen op te bouwen en/of voorspellingen te doen over uw voorkeuren op basis van algoritmen, zodat we u gerichte content en advertenties kunnen tonen die beter aansluiten bij uw interesses.
- Om u (elektronische) commerciële berichten van onze merken te sturen;
- Om de effectiviteit van onze elektronische berichten te meten, zoals ontvangst- en doorklikpercentages;
- Om u ondersteuning te bieden via onze klantenservice, zowel telefonisch als via onze digitale klantenondersteuningsportalen;
- Zodat u gemakkelijk inhoud kunt delen op sociale netwerken;
- Voor marketingdoeleinden, zodat we bepaalde (groepen) gebruikers kunnen targeten voor onze diensten;
- Voor interne analyse- en rapportagedoeleinden en rapportage aan onze partners;
- Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, zoals het verifiëren van uw leeftijd of om uitvoering te geven aan uw rechten als betrokkene;
- Om via onze Digitale Diensten in realtime te laten zien welke gebruikers bieden en winnen op onze veilingen;
- Om te bemiddelen bij het sluiten van een overeenkomst tussen jou en een derde, bijvoorbeeld voor de levering van jouw product, dienst of voucher;
- Zodat u vouchers voor gekochte veiling en deals kunt verzilveren, uw voorkeuren kunt aangeven en/of een reservering kunt maken, welke gegevens via het reserveringssysteem rechtstreeks met de dealaanbieder kunnen worden gedeeld.


5. Principes van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd op een van de volgende rechtsgronden. - Uitvoering overeenkomst: wij verwerken uw persoonsgegevens ter uitvoering van een (koop)overeenkomst, abonnement of bij het registreren voor een account. De verwerking is noodzakelijk om het product of de dienst te kunnen leveren.
- Uw toestemming: wij verwerken uw gegevens als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven voor een bepaald doel. Daarom informeren wij en vragen wij uw toestemming bij het aanmaken van een account. Ook informeren en vragen wij uw toestemming voordat wij tracking cookies plaatsen en uitlezen of voordat wij u (elektronische) commerciële berichten sturen.
- Naleving van wettelijke verplichtingen: wij verwerken uw persoonsgegevens als de wetgeving ons daartoe verplicht, bijvoorbeeld om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. Zoals betalingsgegevens. We kunnen ook verplicht zijn om uw leeftijd te verifiëren.
- Gerechtvaardigde belangen: Wij verwerken ook gegevens omdat wijzelf of een derde daarbij een gerechtvaardigd (zakelijk) belang heeft, zoals het beveiligen van onze Digitale Diensten. Wij zullen dan altijd goed beoordelen of dit belang groter is dan uw privacybelang.

 

6. Gegevens delen

Om uw persoonsgegevens te verwerken, maken wij gebruik van derde partijen die toegang hebben tot uw gegevens. Het gaat om de volgende partijen:
- Leveranciers en dienstverleners die onze diensten uitvoeren en/of het door jou gewonnen of bestelde product kunnen leveren. Ook kunnen wij gegevens delen met verkopers voor wie wij bemiddelen, voor de uitvoering van de koopovereenkomst. Hieronder vallen ook leveranciers van software die wij gebruiken.
- Commerciële partners, mediabureaus en/of adverteerders, met wie wij gezamenlijk veilingen, deals, evenementen en prijsvragen organiseren.
- Social media partijen, zoals Facebook en Google. We kunnen op een veilige (gepseudonimiseerde) manier de e-mailadressen van gebruikers aan deze partijen koppelen, zodat we via social media (vergelijkbare) doelgroepen kunnen targeten, zij zien dan content en/of zoekresultaten die voor hen relevant zijn;
- Sommige van onze websites en apps bieden de mogelijkheid om bepaalde content te delen op social media. U wordt dan gevraagd om in te loggen met uw inloggegevens voor dat social media platform. In dat geval wordt op de betreffende website of social media platform een ​​link geplaatst naar de website die je wilt delen. De service die we gebruiken om het delen van inhoud op sociale netwerken mogelijk te maken, kan bepaalde informatie verzamelen, zoals uw IP-adres, geolocatiegegevens verkregen van uw IP-adres, de URL die naar de website leidt en de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht en gebruikt of app.
- We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, samenwerking, overdracht of andere vervreemding van een van onze bedrijfsonderdelen (inclusief een faillissement of soortgelijke procedure).
- Ten slotte kunnen we uw informatie vrijgeven in reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, waaronder wetshandhavingsinstanties, overheidsdiensten of de rechterlijke macht. Waar mogelijk eisen wij dat deze derden optreden in de hoedanigheid van verwerker. Dit betekent dat wij het doel en de middelen van deze processen bepalen en dat de verwerker uw gegevens alleen mag behandelen volgens onze instructies en onze (beveiligings)normen. Deze afspraken leggen wij met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Sommige van deze verwerkers bevinden zich buiten de EU. Omdat buiten de EU hetzelfde niveau van privacybescherming niet wordt gegarandeerd, hebben wij met deze partijen (aanvullende) afspraken gemaakt. Met deze verwerkers sluiten wij een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel modelcontractbepalingen genoemd). In het geval dat de gegevens naar de Verenigde Staten worden overgedragen, sluiten we ook het modelcontract af.


7. Cookies

Op onze Digitale Diensten gebruiken we cookies en andere vergelijkbare technologieën (hierna: "cookies"), met uw toestemming kunnen we de gegevens die door deze cookies worden verzameld ook delen met derden. We kunnen uw clickstream op onze e-mails ook volgen als u eerder alle cookies op een van onze Digitale Diensten hebt geaccepteerd. Wilt u meer weten over wat cookies zijn, welke specifieke soorten cookies we gebruiken en waarom, en hoe u ze kunt beheren? Raadpleeg dan onze Cookieverklaring.


8. Retentie

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat is, hangt af van het doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Er is geen vaste bewaartermijn die wij aan alle soorten gegevens kunnen geven, dit bepalen wij per verwerking. Voor wat betreft het gebruik van onze Digitale Diensten bewaren wij uw gegevens in ieder geval zolang als u gebruik maakt van onze (account)diensten. Dit doen wij zodat u bij heractivering eenvoudig gebruik kunt blijven maken van onze diensten. Als je langere tijd inactief bent, sturen we je een bericht en verwijderen we je gegevens, tenzij je aangeeft dat je dit niet wilt. Een uitzondering hierop is als de wet ons verplicht bepaalde gegevens langer te bewaren.


9. Beveiliging

Wij doen ons uiterste best om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dit doen we door organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen te nemen die, gegeven de stand van de techniek, proberen te voorkomen dat iemand onbevoegd toegang krijgt tot de gegevens, deze wijzigt, openbaar maakt of ervoor zorgt dat de gegevens verloren gaan. Als wij zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten wij hen om volgens onze instructies en onze (beveiligings)normen met uw gegevens om te gaan.

 

10. Rechten als betrokkene

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking te beperken en bezwaar te maken. Wij proberen ervoor te zorgen dat u deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld door u uw gegevens te laten inzien en corrigeren op de profielpagina van een van onze Digitale Diensten. Of bijvoorbeeld door u in onze nieuwsbrieven de mogelijkheid te geven aan te geven dat u in de toekomst geen communicatie meer wenst te ontvangen. Geef in uw verzoek aan van welk recht u gebruik wilt maken. We sturen je dan een bevestigingsbericht om je e-mailadres te verifiëren. Wij verwerken uw verzoek binnen een maand. Als wij uw verzoek niet binnen een maand kunnen verwerken, bijvoorbeeld omdat het erg complex is, zullen wij u binnen een maand na uw verzoek informeren over het verlengen van onze reactietijd (tot twee maanden). Als er onduidelijkheden zijn over uw verzoek, kunnen wij u hierover aanvullende vragen stellen. Als wij niet (volledig) aan uw verwijderingsverzoek kunnen voldoen omdat u bijvoorbeeld een openstaande bestelling heeft bij een van onze merken of wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens (gedeeltelijk) te bewaren, dan informeren wij u hierover.


11. Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring eenzijdig wijzigen. Wij raden u daarom aan deze Privacyverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen. Als we grote wijzigingen doorvoeren, zullen we u hiervan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze Digitale Diensten te plaatsen, per e-mail of door opnieuw uw toestemming te vragen.


12. Vragen en/of Contact

Vragen of klachten met betrekking tot privacy kunnen worden ingediend bij info@tamtamtools.com. Dit geldt ook voor een verzoek als bedoeld in artikel 11. U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), rue du Mail 35, tel +32 (0)2 274 48 00, fax +32 ( 0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd

 

  • Shipping and Pickup possible
  • 24/7 Support
  • Donations to Non-Profits
  • Let's make TamTam Together

Abonneer op onze nieuwsbrief

Meld je vandaag aan voor een kortingsbon van 10% en ontgrendel meer deals.